کلینیکفیزیوتراپی مرکزی شهریار

فیزیوتراپی مرکزی شهریار

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهریار خ ولیعصر روبروی پارک کودک ساختمان مدائن طبقه دوم پ5540
  • تلفن 2623258600
درباره کلینیک

کادر پزشکی