کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی خاوران

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی خاوران

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-خیابان خاوران- خیابان عباس کاشی -پلاک 146-152 درمانگاه خاوران
  • تلفن 02133035125
درباره کلینیک

کادر پزشکی