کلینیکمرکزی آسیا

مرکزی آسیا

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس بلوارشهید باکری ( آسیا) تقاطع علامه طباطبائی مجتمع پزشکی آسیا
  • تلفن 44115925
درباره کلینیک

کادر پزشکی