کلینیککلینیک مرکزی آسیا

کلینیک مرکزی آسیا

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-بلوار شهید باکری ( آسیا)- تقاطع علامه طباطبائی مجتمع پزشکی آسیا
  • تلفن 02144115925
درباره کلینیک

کادر پزشکی