کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 19

فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 19

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد نرسیده به اتوبان همت سمت راست درمانگاه شهرداری منطقه 3 پ1052
  • تلفن 22253646
درباره کلینیک

کادر پزشکی