کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه خیریه اصحاب الحسین

فیزیوتراپی درمانگاه خیریه اصحاب الحسین

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ مولوی بین وحدت اسلامی وولیعصر(عج) خ شهید تشکری موحد شماره 140
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی