کلینیککلینیک علی اصغری

کلینیک علی اصغری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - دماوند - خیابان امام خمینی
  • تلفن 2215220330
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها