کلینیککلینیک گلستان نیروی دریایی

کلینیک گلستان نیروی دریایی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-خیابان پاسداران- چهارراه پاسداران بزرگراه نیاوران
  • تلفن 02122542796
درباره کلینیک

کادر پزشکی