کلینیککلینیک بیمارستان دادگستری

کلینیک بیمارستان دادگستری

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - میدان فردوسی - خیابان پارس
  • تلفن 66701153 , 4
درباره کلینیک

کادر پزشکی