کلینیککلینیک بیمارستان دادگستری

کلینیک بیمارستان دادگستری

درمانگاه عمومی

  • آدرس میدان فردوسی خ پارس
  • تلفن 66701153 , 4
درباره کلینیک

کادر پزشکی