کلینیکبیمارستان کودکان مفید

بیمارستان کودکان مفید

فوق تخصصی درمانگاه عمومی

  • آدرس خیابان دکتر شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد
  • تلفن 22227021 , 22227029
درباره کلینیک

کادر پزشکی