کلینیکمفید

مفید

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ دکتر شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد
  • تلفن 22227021 , 22227029
درباره کلینیک

کادر پزشکی