کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 8

فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 8

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ نیاوران جنب پمپ بنزین پ202
  • تلفن 22299488
درباره کلینیک

کادر پزشکی