کلینیککلینیک شفاء  علیرضا کردی

کلینیک شفاء علیرضا کردی

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - دماوند رودهن - بلوار امام خمینی - روبروی اداره دارائی - نبش کوچه سهند منطقه امیریه

تلفن تماس:

2215729102

مجوز ها و تاییدیه ها