کلینیککلینیک بعثت

کلینیک بعثت

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - اتوبان افسریه
  • تلفن 02133190493 , 02133190494
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها