کلینیککلینیک آیت اله طالقانی

کلینیک آیت اله طالقانی

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - اوین - جنب دانشگاه شهید بهشتی

تلفن تماس:

02122403561 , 02122403569

مجوز ها و تاییدیه ها