کلینیکفیزیوتراپی مرکزی قدس

فیزیوتراپی مرکزی قدس

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهرقدس میدان اصلی شهر قدس ساختمان پزشکان قدس پ1473
  • تلفن 2161192264
درباره کلینیک

کادر پزشکی