کلینیککلینیک فیزیوتراپی مرکزی قدس

کلینیک فیزیوتراپی مرکزی قدس

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-شهرقدس- میدان اصلی شهر قدس- ساختمان پزشکان قدس پلاک1473
  • تلفن 2161192264
درباره کلینیک

کادر پزشکی