کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-شهرک گلستان- بلوار کاج- بنفشه 3- شماره 79
  • تلفن 02144702904
درباره کلینیک

کادر پزشکی