کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - شهرک گلستان - بلوار کاج - بنفشه 3 - شماره 79
  • تلفن 02144702904
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها