کلینیکشبانه روزی عمار

شبانه روزی عمار

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ آزادی خ بهبودی بالاتراز چهارراه نصرت-پ419
  • تلفن 66507913 , 6507914
درباره کلینیک

کادر پزشکی