کلینیککلینیک مفرح

کلینیک مفرح

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - یاخچی آباد - میدان بهمن - خیابان بهمنیار
  • تلفن 02155311925 , 02155311928
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها