کلینیکمرکز جراحی محدود و سرپائی نور

مرکز جراحی محدود و سرپائی نور

درمانگاه عمومی

  • آدرس خیابان مطهری بعد از چهرراه سهروردی کوچه شهید یوسفیان
  • تلفن 88420686
درباره کلینیک

کادر پزشکی