کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شهدای علی آباد

فیزیوتراپی درمانگاه شهدای علی آباد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ شهید رجایی بلوارشهید دستواره 24 متری باستانی پلاک 35
  • تلفن 55086688
درباره کلینیک

کادر پزشکی