کلینیککلینیک ناظمی

کلینیک ناظمی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - بیست متری جوادیه - جنب کوچه تقی زاده اصل
  • تلفن 02155649306
درباره کلینیک

کادر پزشکی