کلینیککلینیک ناظمی

کلینیک ناظمی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-بیست متری جوادیه جنب کوچه تقی زاده اصل
  • تلفن 02155649306
درباره کلینیک

کادر پزشکی