کلینیکناظمی

ناظمی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس بیست متری جوادیه جنب کوچه تقی زاده اصل
  • تلفن 55649306
درباره کلینیک

کادر پزشکی