کلینیککلینیک ناظمی

کلینیک ناظمی

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - بیست متری جوادیه - جنب کوچه تقی زاده اصل

تلفن تماس:

02155649306

مجوز ها و تاییدیه ها