کلینیککلینیک فیروز آبادی

کلینیک فیروز آبادی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - شهرری - خیابان فدائیان اسلام

تلفن تماس:

02155902064

مجوز ها و تاییدیه ها