کلینیکعباس نظری

عباس نظری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهرری میدان نماز بلوارامام حسین(ع ) بعدازمسجد مرتضی علی پلاک 86
  • تلفن 55914724
درباره کلینیک

کادر پزشکی