کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس اسلامشهر -جاده ساوه- چهاردانگه خیابان شهید هیدوخ -گلستان سوم شرقی- پلاک 19
  • تلفن 02155253556
درباره کلینیک

کادر پزشکی