کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس اسلامشهر جاده ساوه چهاردانگه خ شهید هیدوخ گلستان سوم شرقی پلاک 19
  • تلفن 55253556
درباره کلینیک

کادر پزشکی