کلینیکهاجر(س)پانصدو سه ارتش

هاجر(س)پانصدو سه ارتش

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ ولیعصر(عج)سه راه بهشتی
  • تلفن 88710294 , 88710296
درباره کلینیک

کادر پزشکی