کلینیککلینیک آیت اله کاشانی

کلینیک آیت اله کاشانی

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - فلکه دوم خزانه بخارائی - یاخچی آباد

تلفن تماس:

5551131 , 5551136

مجوز ها و تاییدیه ها