کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه خیریه امام جعفر صادق(ع

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه خیریه امام جعفر صادق(ع

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-خیابان دماوند- بعد از چهارراه خاقانی- جنب مسجد امام صادق(ع)
  • تلفن 02177469747
درباره کلینیک

کادر پزشکی