کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه خیریه امام جعفر صادق(ع

فیزیوتراپی درمانگاه خیریه امام جعفر صادق(ع

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ دماوند بعدازچهارراه خاقانی جنب مسجد امام صادق(ع
  • تلفن 77469747
درباره کلینیک

کادر پزشکی