کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی شاهد

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی شاهد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-خیابان جشنواره- چهارراه سیدالشهدا
  • تلفن 02177780761 , 02177780764
درباره کلینیک

کادر پزشکی