کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی ولیعصر

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی ولیعصر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میدان فلسطین - خ برادران مظفر شمالی(صبا) - درمانگاه شبانه روزی ولیعصر(عج
  • تلفن 88804002
درباره کلینیک

کادر پزشکی