کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی ولیعصر

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی ولیعصر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - میدان فلسطین - خیابان برادران مظفر شمالی (صبا) - درمانگاه شبانه روزی ولیعصر(عج)
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی