کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی پارتیان

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی پارتیان

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس بزرگراه رسالت - خیابان 16 متری
  • تلفن 22327278
درباره کلینیک

کادر پزشکی