کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه خیریه شبانه روزی امام حسن مجتبی (ع)

فیزیوتراپی درمانگاه خیریه شبانه روزی امام حسن مجتبی (ع)

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میدان امام حسین خ شهید مدنی بالاتراز ایستگاه کهن خ برزگران پلاک 2
  • تلفن 77571818
درباره کلینیک

کادر پزشکی