کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهر ری میدان فرمانداری - خ مدرسه خ ورزشگاه
  • تلفن 55930620
درباره کلینیک

کادر پزشکی