کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - شهر ری - میدان فرمانداری - خیابان مدرسه - خیابان ورزشگاه
  • تلفن 02155930620
درباره کلینیک

کادر پزشکی