کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - شهر ری - میدان فرمانداری - خیابان مدرسه - خیابان ورزشگاه

تلفن تماس:

02155930620

مجوز ها و تاییدیه ها