کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهر ری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهر ری -میدان فرمانداری - خیابان مدرسه- خیابان ورزشگاه
  • تلفن 02155930620
درباره کلینیک

کادر پزشکی