کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه امام رضا(,ع

فیزیوتراپی درمانگاه امام رضا(,ع

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ فرجام خ سراج خ شهید والائیان ضلع شمالی فروشگاه کوثر 2
  • تلفن 77899995
درباره کلینیک

کادر پزشکی