کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه امام رضا (ع)

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه امام رضا (ع)

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - خیابان فرجام - خیابان سراج - خیابان شهید والائیان - ضلع شمالی فروشگاه کوثر 2

تلفن تماس:

02177899995

مجوز ها و تاییدیه ها