کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس کیانشهر - حیابان شهید ابراهیمی - خیابان شهید فتحی - خیابان صالحی - روبروی مسجد بهشتی درمانگاه مهرزاد
  • تلفن 02133603060
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها