کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس کیانشهر ح شهید ابراهیمی خ شهید فتحی خ صالحی روبروی مسجد بهشتی درمانگاه مهرزاد
  • تلفن 33603060
درباره کلینیک

کادر پزشکی