کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مهرزاد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس کیانشهر- حیابان شهید ابراهیمی- خیابان شهید فتحی -خیابان صالحی- روبروی مسجد بهشتی درمانگاه مهرزاد
  • تلفن 02133603060
درباره کلینیک

کادر پزشکی