گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان قدس - (قره آغاج سابق )
  • تلفن 04132813185

درباره آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان قدس - (قره آغاج سابق )
  • 04132813185
مجوز ها و تاییدیه ها