گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان حافظ

  • آدرس فارس - شیراز - ابتدای بلوار چمران
  • تلفن 07136271532 , 07136271533 , 07136271534 , 07136271535 , 07136271536

درباره آزمایشگاه بیمارستان حافظ


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان حافظ
  • فارس - شیراز - ابتدای بلوار چمران
  • 07136271532 - 07136271533 - 07136271534 - 07136271535 - 07136271536
مجوز ها و تاییدیه ها