گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام کلیبر

  • آدرس آذربایجان شرقی - کلیبر - خیابان امام - خیابان ساحل
  • تلفن 04144443270 , 04144443271 , 04144443272 , 04144443273 , 04144443274

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام کلیبر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام کلیبر
  • آذربایجان شرقی - کلیبر - خیابان امام - خیابان ساحل
  • 04144443270 - 04144443271 - 04144443272 - 04144443273 - 04144443274
مجوز ها و تاییدیه ها