بیمارستان ولی عصر-عج اقلید

  • آدرس  بیمارستان ولی عصر-عج اقلید
  • تلفن 7524222131
درباره آزمایشگاه