گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه بیمارستان سینا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان آزادی
  • تلفن 04135412101

درباره آزمایشگاه بیمارستان سینا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان سینا
  • آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان آزادی
  • 04135412101
مجوز ها و تاییدیه ها