گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان شهیدچمران

  • آدرس فارس - شیراز - بلوارچمران
  • تلفن 07136240101

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهیدچمران


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهیدچمران
  • فارس - شیراز - بلوارچمران
  • 07136240101
مجوز ها و تاییدیه ها