آزمایشگاه ایزدی

  • آدرس قم - خ آذر بعد ازپمپ بنزین
  • تلفن 7211301 , 7211305
درباره آزمایشگاه