آزمایشگاه بنیادی

  • آدرس تبــریز-خیابان محققی روبروی بانک صادرات طبقه اول
  • تلفن 04135534923
درباره آزمایشگاه