آزمایشگاه بنیادی

  • آدرس تبــریز-خ محققی روبروی بانک صادرات طبقه اول
  • تلفن 5534923
درباره آزمایشگاه