گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه بیمارستان شفا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - روبروی باغ گلستان - جنب بیمارستان شفا
  • تلفن 04132800005

درباره آزمایشگاه بیمارستان شفا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان شفا
  • آذربایجان شرقی - تبریز - روبروی باغ گلستان - جنب بیمارستان شفا
  • 04132800005
مجوز ها و تاییده ها