گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام حسین

  • آدرس سمنان - شاهرود خیابان امام - انتهای28متری ایت الله توحیدی
  • تلفن 02332342000

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام حسین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام حسین
  • سمنان - شاهرود خیابان امام - انتهای28متری ایت الله توحیدی
  • 02332342000
مجوز ها و تاییدیه ها