آزمایشگاه بیمارستان امام حسین

  • آدرس شاهرود خیابان امام - انتهای28متری ایت الله توحیدی
  • تلفن 3342000
درباره آزمایشگاه