گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان ایران 

  • آدرس لرستان - خرم آباد - میدان امام خمینی(ره)
  • تلفن 6614204081

درباره آزمایشگاه بیمارستان ایران 


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها