آزمایشگاه بیمارستان ایران 

  • آدرس لرستان - خرم آباد - میدان امام خمینی(ره)
  • تلفن 6614204081
درباره آزمایشگاه