گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان آرتا

  • آدرس استان اردبیل - شهرستان اردبیل - خیابان سی متری - بیمارستان خصوصی آرتا
  • تلفن 04533335244 , 04533335245 , 04533335246 , 04533335247 , 04533335248

درباره آزمایشگاه بیمارستان آرتا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان آرتا
  • استان اردبیل - شهرستان اردبیل - خیابان سی متری - بیمارستان خصوصی آرتا
  • 04533335244 - 04533335245 - 04533335246 - 04533335247 - 04533335248
مجوز ها و تاییدیه ها