آزمایشگاه انتقال خون شیراز

  • آدرس شیراز-فلکه نمازی -جنب دانشک ده مهندسی سازمان انتقال خون
  • تلفن 2352083
درباره آزمایشگاه