آزمایشگاه بوعلی

  • آدرس قم - خ صفائیه ک 34 ساختمان پزشکان بوعلی
  • تلفن 7749051
درباره آزمایشگاه