آزمایشگاه بیمارستان بهبود

  • آدرس تبریز خ ارتش جنوبی نرسیده به چها رراه باغشمال
  • تلفن 5538701
درباره آزمایشگاه