آزمایشگاه بیمارستان بهبود

  • آدرس تبریز خیابان ارتش جنوبی نرسیده به چها رراه باغ شمال
  • تلفن 04135538701
درباره آزمایشگاه