آزمایشگاه امام صادق

  • آدرس قم - خ نیروگاه ابتدای بلوار شاهد
  • تلفن 8844040 , 8844042
درباره آزمایشگاه