گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام صادق

  • آدرس قم - خیابان نیروگاه - زیر پل امینی بیات - کوچه یک
  • تلفن 02538844042

درباره آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام صادق


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام صادق
  • قم - خیابان نیروگاه - زیر پل امینی بیات - کوچه یک
  • 02538844042
مجوز ها و تاییدیه ها