گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان الزهرا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال
  • تلفن 04135539161

درباره آزمایشگاه بیمارستان الزهرا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان الزهرا
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال
  • 04135539161
مجوز ها و تاییدیه ها