گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه بیمارستان الزهرا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال
  • تلفن 04135539161

درباره آزمایشگاه بیمارستان الزهرا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها