آزمایشگاه بیمارستان الزهرا

  • آدرس تبریز خ ارتش جنوبی چهارراه باغشمال
  • تلفن 5539161
درباره آزمایشگاه