آزمایشگاه بیمارستان الزهرا

  • آدرس تبریز خیابان ارتش جنوبی چهارراه باغشمال
  • تلفن 04135539161
درباره آزمایشگاه